Πρωτοβουλία Ερεσού – Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος

Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την Ερεσό και επιχειρούμε να εμπλακούμε στα κοινά για το καλό του τόπου μας, μέσα από την παραγωγή λόγου και δράσεων για ζητήματα που αφορούν την Ερεσό, την φύση και το περιβάλλον που την περιβάλλει.

Ενέργειες για το ζήτημα Αφεντέλι

Ενημέρωση για την Αίτηση Ακύρωσης του συλλόγου μας.

Ενημέρωση για την Αίτηση Ακύρωσης του συλλόγου μας.

ΑΦΕΝΤΕΛΙ – ΝΕΩΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Οικ. Αδειας

(Πρόσθετοι Λόγοι)

Όσοι παρακολουθείτε τις εξελίξεις σχετικά με το Αφεντελι, την παραλία της Ερεσού, θυμάστε πως την τελευταία ημέρα της παράτασης, την 31/3/2022, την τελευταία στιγμή δηλαδή (!) έκδόθηκε η Οικοδομική Αδεια!

Πολύ πιο πριν, στο Σύλλογό μας παράλληλα με όλες τις άλλες ενέργειες και εκδηλώσεις και ενώ το μπλόκο Αφεντελι ήταν ενεργό, μελετούσαμε και προετοιμαζόμασταν για όλα τα πιθανά σενάρια. Ακόμα και για την περίπτωση της έκδοσης Οικοδομικής Αδειας.

Έτσι, είμασταν αμέσως έτοιμοι, με σοβαρά και βάσιμα επιχειρήματα να καταθέσουμε Αίτηση Ακύρωσης της Οικ. αδειας.

Την Αίτηση Ακύρωσης που καταθέσαμε στις 13/4/2022, συνυπογράφουν εκτός από την “Πρωτοβουλία Ερεσού”, ο “Θεόφραστος” και 10 φυσικά πρόσωπα.

Στις 19/5/2022, κάναμε χρήση του δικαιώματός μας (Πρόσθετοι Λόγοι), προσθέτοντας ένα νέο επιχείρημα που κάνει ακόμα πιο ισχυρό το Αίτημα. Προσθέσαμε το “Πρόσωπο γηπέδου σε μη αναγνωρισμένη οδό”.

Σχετκή επίδοση με δικαστικό επιμελητή κάναμε την εβδομάδα που μόλις πέρασε, στο Δ. Δ. Λέσβου και στην ιδιώτη.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις 23/9/2022 στο αρμόδιο δικαστήριο, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά.

Ο αγώνας μας δεν σταματά, μέχρι την εξασφάλιση της Προστασίας της Παραλίας από τσιμέντα και κάθε επέμβαση που θα αλλοιώνει τον μοναδικό, φυσικό χαρακτήρα της!

Πρωτοβουλία Ερεσού – Περιβαλλοντικός και Κοινωνικός Σύλλογος

Share this post