Πρωτοβουλία Ερεσού – Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος

Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την Ερεσό και επιχειρούμε να εμπλακούμε στα κοινά για το καλό του τόπου μας, μέσα από την παραγωγή λόγου και δράσεων για ζητήματα που αφορούν την Ερεσό, την φύση και το περιβάλλον που την περιβάλλει.

Θέσεις και κείμενα του συλλόγου.

Αρχαιρεσίες του συλλόγου μας.

Αρχαιρεσίες του συλλόγου μας.

Στις 22 Φλεβάρη 2022 έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση του Περιβαλλοντικού – Κοινωνικού συλλόγου – Πρωτοβουλία Ερεσού προς ανάδειξη των μελών των καταστατικών του οργάνων για την περίοδο 22/2/2022 – 22/2/2025.Γενομένης της διαλογής των ψήφων, αναδείχθηκαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο.Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 23 Φλεβάρη 2022 ως ακολούθως:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Παπαδημάτου Κατερίνα Πρόεδρος

Τζανέτου Βάλεια Αντιπρόεδρος

Κόβρας Στυλιανός Γενικός Γραμματέας

Καταχανάς Αντώνιος Ταμίας

Σπανέλης Ιωάννης Σύμβουλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Παντέρμος Εμμανουήλ

Κόβρας Χριστόφορος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μακράκη Ελπίδα Πρόεδρος

Λουκίδης Κωνσταντίνος

Ευθυμίου Μαρία

Η Γενική Συνέλευση εξέφρασε την εμπιστοσύνη της προς τη νέα Διοίκηση του συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Share this post