Πρωτοβουλία Ερεσού – Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος

Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την Ερεσό και επιχειρούμε να εμπλακούμε στα κοινά για το καλό του τόπου μας, μέσα από την παραγωγή λόγου και δράσεων για ζητήματα που αφορούν την Ερεσό, την φύση και το περιβάλλον που την περιβάλλει.

Θέσεις και κείμενα του συλλόγου.

Οι θέσεις και τα αιτήματα μας προς το Δήμο για το Αφεντέλι.

Οι θέσεις και τα αιτήματα μας προς το Δήμο για το Αφεντέλι.

Στο παρακάτω κείμενο δημοσιοποιούμε τις θέσεις μας και τα αιτήματα μας προς το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Σχετικά με το ζήτημα στο Αφεντέλι και την προέγκριση οικοδομικής άδειας ιδιώτη που πάει να χτίσει την παραλία Ερεσού.

Share this post