Πρωτοβουλία Ερεσού – Περιβαλλοντικός Κοινωνικός Σύλλογος

Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την Ερεσό και επιχειρούμε να εμπλακούμε στα κοινά για το καλό του τόπου μας, μέσα από την παραγωγή λόγου και δράσεων για ζητήματα που αφορούν την Ερεσό, την φύση και το περιβάλλον που την περιβάλλει.

Ποιοι είμαστε

Μέρος της εισαγωγής του καταστατικού του συλλόγου Πρωτοβουλία Ερεσού.

Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την Ερεσό και επιχειρούμε να εμπλακούμε στα κοινά για το καλό του τόπου μας, μέσα από την παραγωγή λόγου και δράσεων για ζητήματα που αφορούν την Ερεσό, την φύση και το περιβάλλον που την περιβάλει. Μία λαική φράση λέει για την Ερεσό ότι “απ’ τσ’ Ερσου’ το χώμα, κμαρ’ δεν γίνεται”, ότι δηλαδή παραδοσιακά οι Ερεσιώτες λειτουργούν με πρώτο κίνητρο το ατομικό συμφέρον και άρα είναι πολύ δύσκολο να κινηθούν συλλογικά, για ένα κοινό στόχο. Εμείς αυτήν την παράδοση θέλουμε να την κάνουμε παρελθόν στην κοινότητα, και να αναδείξουμε παραγωγικά την δύναμη της κοινοτικής αλληλεγγύης. Ο σύλλογος κινείται σε αυτή την βάση.

Βασικές αρχές, στόχοι και φιλοσοφία του συλλόγου Πρωτοβουλία Ερεσού:

1. Η προστασία του περιβάλλοντος.

Βασικός και κεντρικός στόχος είναι η προστασία του φυσικού τοπίου, της φύσης του τόπου. Όπως η παραλία Ερεσού, ο κάμπος, η θάλασσα, τα ποτάμια και οι βουνοκορφές. Επίσης η συμβολή στην ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Η εξάλειψη προσπαθειών αλλοίωσης του περιβάλλοντος, για προσωπικό ή ιδιωτικό όφελος ατόμων ή εταιριών.

2. Η ανάδειξη προβλημάτων της κοινότητας με στόχο την λύση.

Παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος, βασικός στόχος είναι και η ανάδειξη τοπικών ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινότητα με στόχο πάντα την λύση αυτών. Ο έλεγχος δήμου, κράτους και αρμοδίων φορέων όπου απαιτείται. Η παραγωγή λόγου και δράσεων από πλευράς συλλόγου. Καθώς και η δημιουργία δομημένων προτάσεων για κάθε ζήτημα ξεχωριστά. Η προσπάθεια λύσης ζητημάτων με την συμβολή των μελών.

3. Η έμφαση στην ανάδειξη των αναγκών των νέων παιδιών του τόπου.

Διενέργεια δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου μετανάστευσης νέων ανθρώπων προς τα αστικά κέντρα και το εξωτερικό, λόγω της οικονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου ο σύλλογος θα επικεντρώνεται στην στοχευμένη ανάδειξη των αναγκών των νέων ανθρώπων. Ο σύλλογος και ο τρόπος που αποφασίζει, κινείται και παρεμβαίνει στην κοινότητα, θέλουμε να αποτελέσει έναν υγιή τρόπο ενεργοποίησης νέων ανθρώπων. Να προσφέρει νέες δυνατότητες έκφρασης των αναγκών τους. Όπως και μία διαφορετική προσέγγιση της συμμετοχής στα κοινά, πέρα από τις πεπατημένες.

4. Η συνεισφορά στο πεδίο του πολιτισμού.

Μέσω της στήριξης των τοπικών πολιτιστικών στοιχείων που κάνουν την Ερεσό ξεχωριστή, ιδίως μέσω της παραγωγής εκδηλώσεων, προβολών και άλλων δράσεων, και με την συμβολή του συλλόγου στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, μέσω και της χρήσης σύγχρονων μέσων δικτύωσης και επικοινωνίας.

5. Η αρμονική συνύπαρξη στον τόπο.

Η Ερεσός αποτελείται από διάφορες κοινωνικές ομάδες. Οι οποίες συνυπάρχουν και βιώνουν από κοινού τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Στόχος του συλλόγου θα είναι η διαφύλαξη και ενδυνάμωση αυτής της αρμονικής συνύπαρξης. Όπως και οι πρωτοβουλίες για να έρθουν ακόμη πιο κοντά όλοι με όλους, γύρω από κοινά ζητήματα. Επίσης η ανάληψη κοινών δράσεων για την βελτίωση της καθημερινότητας και ποιότητας ζωής στην κοινότητα.

6. Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα.

Η τοπική κοινωνία της Ερεσού συνδυάζει ένα σύνολο από διαφορετικές κουλτούρες και ανθρώπους. Η πολυπολιτισμικότητα του τόπου είναι ένα από τα στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει. Ως εκ τούτου εναντιωνόμαστε ενάντια σε κάθε είδους ρατσισμό, ή άλλες ξενοφοβικές και ομοφοβικές θέσεις. Στο σύλλογο χωράνε όλοι με αλληλοσεβασμό και αποδοχή των συνανθρώπων χωρίς διακρίσεις και κριτική.

7. Η ενδυνάμωση της κοινωνικής – κοινοτικής αλληλεγγύης.

Όπου και όποτε καταστεί δυνατό, και μέσα από την παραγωγή δράσεων του συλλόγου, ο σύλλογος θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της κοινοτικής αλληλεγγύης.

8. Η ανάδειξη της κουλτούρας της αυτό-οργάνωσης.

Όπου υπάρχει ο χώρος και η δυναμική δημιουργούμε δράσεις που αφορούν την κοινότητα. Πέρα από το δήμο και τους θεσμούς. Με συλλογική δουλειά, κόπο και χρόνο ενδυναμώνουμε την αυτό-οργάνωση της κοινότητας.

9. Ο αυτόνομος πολιτικός λόγος και δράση.

Ο σύλλογος δεν θα έχει καμία σχέση ή σύνδεση με οποιοδήποτε κόμμα. Δεν σχετίζεται, ούτε και παίρνει θέση στις εκλογές που γίνονται. Ούτε στηρίζει δημόσια ανθρώπους που βάζουν υποψηφιότητα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζουμε ότι ο σύλλογος παραμένει ανεπηρέαστος από πολιτικές γραμμές. Πολιτικά ανεξάρτητος. Ώστε να παράγει υγιή, κρυστάλλινη στάση σε ανθρώπους που θέλουν να ενταχθούν στην προσπάθεια. Αλλά και για να τοποθετείται πάντα στην βάση των συμφερόντων της κοινότητας.

10. Η συνεργασία με άλλα σωματεία περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

(μέρος του καταστατικού του συλλόγου μας)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

…στην κοινότητα!